Περιβάλλον

Η συμβολή στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος ήταν ένα βασικό μέλημα της κατασκευάστριας εταιρίας και παραμένει τώρα προτεραιότητα για τους κατοίκους του οικισμού.

Βιοκλιματικές λύσεις, δοκιμασμένα -φιλικά προς το περιβάλλον- υλικά, αλλά και περισσότερο από 20.000τ.μ., διαμορφωμένα σε χώρους πρασίνου, αποδεικνύουν τον σεβασμό και την αγάπη των κατοίκων του οικισμού για το περιβάλλον.

Μια τεράστια ποικιλία φυτών και δένδρων της ελληνικής γης φυτεμένα στο κεντρικό πάρκο, στα πρανή της περιμέτρου, στους ιδιόχρηστους κήπους αλλά και στο δημοτικό περιμετρικό δρόμο, δημιουργεί μια πράσινη όαση, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μείωση των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των ατμοσφαιρικών ρύπων και βελτιώνοντας συγχρόνως το μικροκλίμα και στην ευρύτερη περιοχή.

Σταθμός Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων

Το συγκρότημα διαθέτει τον πλέον σύγχρονο σταθμό βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, 4ης επεξεργασίας, αποδίδοντας νερό ιδιαίτερης καθαρότητας.

Ο σταθμός διοχετεύει σε καθημερινή βάση περίπου 100-120 κυβικά μέτρα (m3) καθαρού νερού το οποίο χρησιμοποιείται μέσω του αρδευτικού συστήματος για το πότισμα τόσο των εσωτερικών κήπων (ιδιόχρηστων και κοινόχρηστων) όσο και των πρανών εξωτερικά του οικισμού.

Έτσι, με τη σημαντική εξοικονόμηση νερού που επιτυγχάνεται, καθώς και με την αδιάλειπτη άρδευση του περιβάλλοντος χώρου εξωτερικά του οικισμού, ο Λόφος Έντισον συμβάλλει έμπρακτα στη φιλική αντιμετώπιση του περιβάλλοντος.